CYKELRUM
Det finns ett cykelrum vid Strömstarevägens
yttre parkering.