STYRELSEN

Vi har styrelsemöte ca var sjätte vecka men stämmer av med varandra efter behov.
Är det något du undrar över eller vill meddela går det bra att maila styrelsen till brfblakontur@gmail.com.
Ordförande: Malin Karlsson Strömstarevägen 20
Kassör: Rosie Nordin, Strömstarevägen 80
Ledamot: Maria Holmberg, Strömstarevägen 68
Ledamot: Petra Sunnervik, Strömstarevägen 62
Ledamot: Peter Andersson, Strömstarevägen 54