STYRELSEN

Vi har styrelsemöte ca var sjätte vecka men stämmer av med varandra efter behov.
Är det något du undrar över eller vill meddela går det bra att mejla styrelsen på brfblakontur@gmail.com.
Ordförande: Malin Karlsson Strömstarevägen 20
Suppleant: Maria Holmberg, Strömstarevägen 68
Ledamot: Petra Sunnervik, Strömstarevägen 62
Ledamot: Peter Andersson, Strömstarevägen 54